Viisad

viisa väljastamine
viisa väljastamine

Pakume oma klientidele viisa vormistamise teenust erinevatesse riikidesse.

Kui soovite täpset informatsiooni muude riikide viisade vormistamise osas, siis pöörduge meie poole.

Reisija vastutab reisi broneerides, et reisidokumendid vastavad sihtriiki sisenemiseks vajalikele nõuetele. Võimalik, et teil on vaja taotleda viisat (või muud reisidokumenti) sisenemiseks oma sihtriiki või ka riiki, kus reisi jätkamiseks tuleb ümber istuda teisele lennukile. Täpsemat informatsiooni selle kohta leiab välisministeeriumi kodulehekülje

Pange tähele, et meie ettevõte püüab ajakohastada viisade ja tasude teavet nii sageli ja nii kiiresti kui võimalik.
Kuid me ei saa garanteerida hindade või tingimuste 100% täpsust, nagu saatkondadel ja konsulaatidel on õigus muuta päevast päeva oma nõudeid viisa saamise tingimustele, muuta viisatasu, muuta viisa väljastamise tingimusi ning teavitada sellest reisibüroosid.
Sellega seoses palume vahetult enne dokumentide esitamist selgeks teha kõik registreerimistingimused.
Samuti tahame märkida, et viisa saamise protsessi on kaasatud ainult 2 osapoolt: see on reisija, s.o. Sina ja riik ise. Meie osalus on vaid kaudne ja äärmiselt piiratud. Aitame täita kõik vajalikud dokumendid, broneerida lennupiletid, hotellid, täita küsimustikud, toimetada passid konsulaati ja tagasi. Kahjuks sellega meie missioon lõpeb. Kõik muu sõltub täielikult konsulaadist ja teist. Ainult konsulaat otsustab, kas väljastada teile viisa või keelduda ilma põhjuse või selgituseta. Ainult konsulaadi nõudmisel nõuame teilt täiendavaid andmeid või dokumente. Ja ainult teie teate, kas andsite meile usaldusväärset teavet.
Seetõttu palume teil mõista, et kui konsulaat mingil põhjusel keeldub teie viisa andmisest, ei kanna me selle eest mingit juriidilist, rahalist ega moraalset vastutust. Samuti ei kanna me mingit vastutust, kui konsulaat kaotab või kahjustab teie passi, mis on kahjuks haruldane, kuid siiski juhtub.

Lõuna Aafrika Vabariik

1. EESTI KODANIKU PASS
Viisa vajalik.

Vajalikud dokumendid turismi- või transiitviisa jaoks:
– pass, kehtiv vähemalt 6 kuu peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 kõrvuti vaba lehekülge viisa jaoks
– 1 värviline passipilt
– 1 ANKEET (PRINDI SIIN)
– edasi-tagasi piletite broneering
– hotelli broneeringu kinnitus
– tervisekindlustus kogu viisa perioodiks
– töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
– pangaarve ühe kuu väljavõte (inglise keeles) kas internetipangast või pangast
– pōhimaa viisa (transiitviisa puhul)

 Viisa vormistamise tähtaeg on alates 7 kuni 14 kalendripäeva
Viisa maksimaalne kehtivus on 90 päeva
Viisa maksumus on 200 EUR

Vajalikud lisadokumendid äriviisa (kutsega/eraviisa/konverentsid/messid) jaoks:

ÄRIVIISA:
– firmakutse (aksepteeritakse ka koopiat)
– juhul kui kutsuja korraldab majutuse, peab kutses olema sellekohane kinnitus koos majutuse aadressi ja telefoni numbriga
– pangaarve ühe kuu väljavõte (inglise keeles) kas internetipangast või pangast,juhul kui kutsuja või töökoht ei kata reisikulusid.

ERAVIISA:
– erakutse (aksepteeritakse ka koopiat)
– passikoopia kutsuja isikuandmetest
– koopia kutsuja ID-st
– juhul kui kutsuja korraldab majutuse, peab kutses olema sellekohane kinnitus koos majutuse aadressi ja telefoni numbriga
– juhul kui kutsuja katab reisikulud, peab kutses olema sellekohane kinnitus

KONVERENTSID, MESSID:
– kutse,(aksepteeritakse ka koopiat), juhul kui kutset pole siis informatsiooni konvrentsi/messi kohta (inglise keeles)
– kinnitus konvrentsil/messil osalemise kohta, näit. kinnitus osavõtumaksu tasumise kohta
– juhul kui kutsuja korraldab majutuse, peab olema kutses sellekohane kinnitus koos majutuse aadressi ja telefoni numbriga
– juhul kui kutsuja katab reisikulud, peab kutses olema sellekohane kinnitus
2. VENE KODANIKU PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS
Viisa vajalik.

NB! Vajalik elamisluba Eestis (originaal) voi notari poolt kinnitatud koopia. Vajadusel tagastab saatkond ID- kaardi 1-2 paeva jooksul.
Viisatingimused samad, mis Eesti passi puhul.
3. EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, OLEMAS ELAMISLUBA EESTIS
Viisa vajalik.
NB! Saatkond ei aktsepteeri Eesti halli välismaalase passi!

Viisat võimalik saada ainult erijuhtudel.
Viisatingimused samad, mis Eesti passi puhul.

NB! Vajalik elamisluba Eestis (originaal) või notari poolt kinnitatud koopia. Vajadusel tagastab saatkond ID-kaardi paar päeva jooksul.
Konsulaat nõuab ka Politsei karistusregistrist inglise keelne tõend (originaal).
Kui saatkond aktsepteerib teie viisadokumente, siis tuleb tasuda deposiidi. Saatkond annab teada deposiidi suuruse.
Deposiidi on umbes 1177 eurot ja võib muutuda, ja seda vaja tasuda saatkonna pangakontole:

Saaja: South African Embassy/ DHA
Nordea Bank 182030-25809
Iban Code: FI41 1820 3000 0258 09
SWIFT Code NDEAFIHH
Selgituses peab kirjutama: “Deposit for (taotleja ees- ja perekonnanimi) visa”.

NB! Deposiidis oleva raha saab tagasi, kui saatkonnale Helsingis esitatakse pärast reisi:
– saatkonna poolt väljastatud kviitung deposiidi kohta (originaal)
– pass, milles on Lõuna-Aafrika Vabariigi passikontrolli tempel maalt lahkumise kohta
– “tagasisõitu tõestav reisipilet”, ehk pardakaart

Vastav nõue kehtib kõigi riikide välismaalase (Alien’s) passiga reisijate kohta.

NB! TÄPSUTAGE KINDLASTI VIISA MAKSUMUS ALATI ENNE TAOTLEMIST!